پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

قهرمانی تیم های روباتیک دانشجویان الکترونیک

قهرمانی تيم های روباتيک دانشجويان رشته الکترونيک را در مسابقات آزاد رباتيک ايران(حلی کاپ) به اين عزيزان و ساير دانشجويان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید