قهرمانی تیم های روباتیک دانشجویان الکترونیک

قهرمانی تيم های روباتيک دانشجويان رشته الکترونيک را در مسابقات آزاد رباتيک ايران(حلی کاپ) به اين عزيزان و ساير دانشجويان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید
خرداد 89
1 پست
مهر 88
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
6 پست